title

REGULAMIN

I. INFORMACJA O SPRZEDAŻY.

 1. Sklep internetowy działa pod adresem www.tar-meb.pl, zwany w dalszej części regulaminu sklepem.     
 2. Sklep prowadzony jest przez Tar-Meb Donat Ziomek ul. Os. Rzemieśnicze 14, 85-758 Bydgoszcz, NIP: 9531156194, REGON: 341579289.
 3. Przedmiotem działalności sklepu jest sprzedaż fabrycznie nowych mebli.
 4. Opis produktów wraz z cenami znajduje się na stronie internetowej sklepu.
 5. Zamówienia realizowane są na terenie Polski.
 6. Dokonując rejestracji oraz zakupów w sklepie klient akceptuje regulamin.

II . CENY

 1. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Cena podana na towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia i nie ulega zmianie aż do wykonania zamówienia .
 3. Ceny wyrobów podane na stronie internetowej nie zawierają kosztów transportu.
 4. TAR-MEB SC zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu, usuwanie towarów z oferty sklepu i wprowadzania w nich zmian.

III. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

 1. Zakupy w sklepie internetowym Tar-Meb mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie.
 2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie www.tar-meb.pl, wybór formy płatności i przesłanie zamówienia. Zamówienia nie będą rozpatrywane w przypadku błędnie wypełnionego formularza zamówienia.
 3. Zamówienia mogą być składane w formie elektronicznej całą dobę.
 4. Składając zamówienie klient upoważnia sklep do wystawiania dokumentów bez konieczności uzyskania podpisu i wysłania dokumentu sprzedaży – Fa VAT, Paragon drogą elektroniczną ( na życzenie klienta ).

IV. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW.

 1. Sklep Tar-Meb dostarcza zamówione towary własnym transportem lub firmą kurierską.
 2. Koszty dostawy  zostaną uwzględnione w potwierdzeniu zamówienia wysłanym wcześniej do klienta.
 3. Podane koszty transportu nie obejmują wniesienia towaru.

V. PŁATNOŚCI.

 1. Płatność odbywa się przelewem bankowym na konto sklepu: -30% po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia, -70% przed wysłaniem towaru lub gotówką przy odbiorze.

VI. REKLAMACJE I GWARANCJE.     

 1. Reklamację dotyczące uszkodzeń mechanicznych mebli powstałych podczas transportu będą   rozpatrywane tylko i wyłącznie w przypadku sporządzenia protokołu szkody w obecności kuriera.     
 2. Kurier po spisaniu reklamacji ma obowiązek zabrać uszkodzony towar .
 3. Kupujący  zobowiązany jest powiadomić sklep o odmowie przyjęcia przesyłki i zgłoszenie reklamacji.
 4. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dołączenie do zgłoszenia reklamacyjnego kopii protokołu szkody, faktury lub rachunku- paragonu , karty gwarancyjnej( jeżeli taka została wydana).
 5. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia do sklepu internetowego.
 6. Nieznaczne różnice w kolorystyce nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru. Wszystkie przedstawione w sklepie internetowym kolory mebli w szczególności :tkanin, skór , drewna mają wyłącznie charakter orientacyjny.
 7. Do czyszczenia powierzchni lakierniczych należy stosować tylko wilgotną ściereczkę.
 8. Gwarancja nie obejmuje różnic w wybarwieniu elementów drewnianych wynikających z naturalnych cech drewna tj,ułożenia słojów .
 9. Czas trwania gwarancji  wynosi 24 miesiące i liczy się od daty sprzedaży mebli kupującemu.
 10. Warunkiem  świadczenia  usług  gwarancyjnych jest przedłożenie przez kupującego  dowodu zakupu tj. faktury, rachunku lub paragonu.

Ochrona danych osobowych.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych gromadzonych w sklepie internetowym tar-meb.pl, jest firma Tar-Meb Donat Ziomek ul. Os. Rzemieśnicze 14, 85-758 Bydgoszcz, NIP: 9531156194, REGON: 341579289
 2. Sklep internetowy przetwarza następujące dane osobowe klientów w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży w sklepie internetowych oraz realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną - (art. 6, ust. 1 lit. b RODO):
  - nazwisko i imię,
  - adres zamieszkania lub pobytu, dostawy,
  - numer telefonu,
  - adres poczty elektronicznej.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwia zawarcie i prawidłową realizację umowy sprzedaży, zgodnie z regulaminem sklepu internetowego.
 4. Pozostałymi odbiorcami danych osobowych Kupującego, koniecznymi w celu realizacji umowy, mogą być firmy świadczące usługi płatności elektronicznych, przewoźnicy dostarczający przesyłki, dostawcy infrastruktury informatycznej, banki. Dane osobowe konieczne do realizacji umowy sprzedaży będą przetwarzane do zakończenia umowy sprzedaży oraz wszelkich rozliczeń wynikających z tej umowy.
 5. Za odrębną zgodą Kupującego, Sprzedający, może przetwarzać dane Kupującego w celach marketingowych, na zlecenie firm trzecich lub w imieniu własnym, w tym newsletterów, za pomocą środków komunikacji elektrycznej, w tym poczty e-mail lub sms-a.
 6. Dane osobowe dla celów marketingowych będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Kupującemu przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych profilowanych pod kątem marketingowym na podstawie plików Cookies na stronie internetowej Sprzedającego.
 8. Kupujący ma prawo złożenia wniosku o dostęp do swoich danych osobowych, ich modyfikacji, usunięcia lub zmiany zgód marketingowych, prawa do przeniesienia danych osobowych, transakcji, a także do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszeń ochrony danych osobowych.